MDKS

Nombor & Tajuk Tarikh Jual Tarikh Tutup Harga Dokumen
MDKS SH 74 / 2020 ( MOF, 030501 atau 030599 ) PERLANTIKAN PANEL BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PERALATAN PERMAINAN KANAK-KANAK DI KAWASAN ZON 1 DAERAH KUALA SELANGOR UNTUK MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR 7/07/2020 12:00:00 PTG 14/07/2020 12:00:00 PTG 50.00
MDKS SH 75 / 2020 (MOF , 030501 atau 030599) PERLANTIKAN PANEL BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PERALATAN PERMAINAN KANAK-KANAK DI KAWASAN ZON 2 DAERAH KUALA SELANGOR UNTUK MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR 7/07/2020 12:00:00 PTG 14/07/2020 12:00:00 PTG 50.00
MDKS SH 76 / 2020 (CIDB G1, CE14 & CE21) KERJA-KERJA MENAIKTARAF LANDSKAP FASA 2 DI PEJABAT MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR 7/07/2020 12:00:00 PTG 14/07/2020 12:00:00 PTG 50.00